Bio jednom jedan lav
Projekat Bio jednom jedan lav realizovan je 2012. godine u okviru  obeleževanja 90 godina od rodjenja našeg velikog stravaoca Duška Radovića. U projektu su učestovala deca – učenici nižih razreda osnovne škole, ali i učitelji  i bibliotekari koji su svakodnevnom kontaktu sa njima. Namera nam je bila da kroz bogat opus ovog stvaraoca podstaknemo najmlađe da istražuju, čitaju, pišu, crtaju, glume, pevaju… Kreativni rad s decom je realizovan kroz dve radionice.  Na radionicama Duško Radović, kroz reči i slike  deca su se upoznala sa životom i delom Duška Radovića i  kreativno se izražavala podstaknuta njegovim stvaralaštvom. U okviru projekta  održan je i seminar za učitelje i bibliotekare. Tema je bila kreativnost i otkrivanje i razvoj talenata kod dece kroz dela Duška Radovića. Učesnici su motivisani da prepoznaju i neguju dečje talente.