Udruženje gradjana Obrazovanje i kultura

Udruženje  je nastalo još 2012. godine s namerom da se bavi promovisanjem književnosti kulture za decu  mlade.


Osmišljavamo i realizujemo projekte, promocije, festivale, manifestacije, susrete, seminare, stručne skupove, savetovanja, radionice i sl. na lokalnom, republičkom, regionalnom i međunarodnom nivou. Naročito se zalažemo za unapređenje i osnaživanje položaja i uticaja stvaraoca za decu, posebno dečjih pisaca.

Naši ciljevi su:

– ostvarivanje i unapređenje dečjih, ljudskih i manjinskih prava, posebno pravo na kvalitetno obrazovanje i kulturu;

– razvijanje obrazovnih programa i interaktivne metodike rada sa decom i odraslima;

– promovisanje kulture kroz različite programe i akcije kao i otvaranje institucija kulture za participaciju dece i mladih;

– javno zalaganje za promenu navika u pogledu očuvanja kulturne baštine i korišćenju savremenih kulturnih dobara, posebno u oblasti književnosti;

– razvoj i podsticanje kulturno-obrazovnog turizma;

– razvoj i podsticanje stvaralačkih potencijala kod dece i odraslih.

 

Naš tim čine Jasminka Petrović, Ana Pejović, Ana Petrović, Bojana Lukić, kao  čitav niz kolega, bibliotekara, pisaca za decu, nastavnika i nastavnica, radnika i radnica u kulturi i obrazovanju, sa kojima radimo na umrežavanju i poboljšanju sveopšte slike o kulturi i književnosti za decu.